Babylons hengende hager

Babylons hengende hager var et av den antikke verdens sju underverker, og skal etter sigende ha blitt bygd på ordre av kong Nebukadnesar 2. Årsaken til at han bygde sies å ha vært for å glede sin mediske dronning Semiramis som lengtet tilbake til slettene og skogene i sitt hjemland. Nebukadnesar 2. levde fra 630 til 562 f. Kr.

Hagene skal i følge klassiske forfattere ha blitt anlagt i Babylon mellom år 604 og 562 f. Kr. i det som i dag er Irak. Ifølge beskrivelsene skal hagene ha innhold frukttrær som gav både mandler, fiken, granatepler og mer, så det er liten tvil om at overdådigheten var stor. Hagene hang ikke, slik som man kan se det for seg, men de besto i terasser som var anlagt som trinn. Disse var støttet opp av hvelvede rom og piliarer og de strakte seg helt opp mot den øverste delen av bymuren. Her snakker vi en høyde på omtrent 40 meter.

Vannet som ble brukt til å vanne hagen skal ha kommet fra elven Eufrat via et pumpeverk som sannsynligvis besto av en kjede med bøtter. Slaver ble naturligvis brukt som trekkraft for å få vannet til hagene.

Når alt dette er sagt: det er ikke funnet noen sikre beviser, arkeologisk sett, som understøtter at disse hagene faktisk har eksistert. En tysk arkeolog mente at han hadde funner rester etter det som måtte være den nederste etasjen i hageanlegget, men dette har blitt sådd i tvil av andre som tror dette kan være deler av en lagerbygning. Det man imidlertid har funnet er et lysthus som skal ha vært tilknyttet dronningens fløy, og derifra vet man at det var terasser med hager ned mot en stor og vannet park. Mange har spekulert i om det disse terrassene som kan ha gitt fødselen til legenden om Babylons hengende hager.